FRANK ALS KUNSTENAAR


Frank als kunstenaar

Kunstwerk 02Kunstwerk 01
De schilderijen die ik maakte aan het eind van mijn academietijd aan de AKI in Enschede toonden verwantschap met Cobra. Rauw, intuïtief, gebaseerd op de wereld van de kindertekening waaraan ik een flinke dosis energie, emotie en levenslust aan toevoegde. Later legde ik me toe op een meer bewuste manier van werken. Spontaniteit is mooi, maar er is ook zoiets als beheersing van het vak, maar zal het kinderlijke in mij nooit verliezen.

In mijn composities, die in principe nonfiguratief zijn, speelt dikwijls een dualiteit van doelbewuste ordening en het vrije gebaar. Het zijn eigenschappen die ik beide in me heb. Ze strijden niet om voorrang, maar ze werken op elkaar in tot er een evenwicht ontstaat dat compositorisch klopt en tegelijk open is voor verschillende interpretaties. Materiaal, kleur, formaat, schildergebaar, alles werkt mee. Ik probeer ruimte te scheppen, een schilderkunstige, atmosferische ruimte
die tegelijkertijd ruimte voor de verbeelding is.