FRANK ALS DOCENT


Frank VSD4_10Mijn werkwijze als docent


Als docent stel ik me open, voor wat de school wil. Ik bied mijn pakket aan met aanpassingen naar de wensen van de school.

Mijn eerste ervaring als docent deed ik op in het cluster-vier onderwijs externaliserend, waar ik nog steeds les geef. Drie jaar heb ik kunstlessen gegeven op twee multiculturele openbare basisscholen in Rotterdam-Zuid aan alle groepen. De grootte varieerde van 12 tot 32 leerlingen. Door deze ervaring ben ik breed inzetbaar voor de groepen 1 tot en met 8 in het basisonderwijs en speciaal onderwijs en voor leerlingen van 12 tot 20 jaar in het voortgezet onderwijs en het V.S.O.

In mijn kunstlessen speelt taal een grote rol, de verwantschap tussen taal en beeld geeft leerlingen inzicht waar het in de kunst over gaat. Daardoor leren de kinderen zich beter te uiten.

Door jarenlange ervaring weet ik wat binnen de school belangrijk is. De naschoolse activiteiten die ik aanbied sluiten daar nauw bij aan. Ik ben gewend te werken met de culturele competenties die in het onderwijs worden gehanteerd.